Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
State of topic:
approved (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Finance - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Jolana Stejskalová
Summary:
Behaviorální pozornost představuje jednu z proměnných působících na kapitálový trh. Aplikace Google Trends poskytuje data o přímé pozornosti investora. Autor práce provede literární rešerši odborných a věděckých článků zabývajících se aplikací Google Trends. Výsledkem bakalářské práce bude identifikace možného vlivu behaviorální pozornosti investora na objem obchodování konkrétních společností za pomoci korelační analýzy či regresní analýzy aplikované v empirické části dané práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EPA Economic policy and administration

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FBEEKM1 Econometrics I