Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Jolana Stejskalová
Abstrakt: Behaviorální pozornost představuje jednu z proměnných působících na kapitálový trh. Aplikace Google Trends poskytuje data o přímé pozornosti investora. Autor práce provede literární rešerši odborných a věděckých článků zabývajících se aplikací Google Trends. Výsledkem bakalářské práce bude identifikace možného vlivu behaviorální pozornosti investora na objem obchodování konkrétních společností za pomoci korelační analýzy či regresní analýzy aplikované v empirické části dané práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFEKM1 Ekonometrie I