Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Digitální technologie ve vzdělávání
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
4
Navrhl: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Abstrakt:
Téma bakalářské diplomové práce se bude soustředit na problematiku digitálních technologií ve vzdělávání. Student se zaměří na popis a interpretaci problematiky související s využíváním digitálních technologií ve výchově a vzdělávání na odborných středních školách. Výběr konkrétní problematiky provede student sám a zkonzultuje s vedoucím práce. Příklady témat: 1) Využití sociálních sítí ve výuce pohledem učitelů/žáků 2) E-learning na střední odborné škole 3) Tablety/iPAdy/Interaktivní tabule ve výuce 4) Digitální kompetence u učitelů středních odborných škol apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.