Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Digitální technologie ve vzdělávání
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Abstrakt: Téma bakalářské diplomové práce se bude soustředit na problematiku digitálních technologií ve vzdělávání. Student se zaměří na popis a interpretaci problematiky související s využíváním digitálních technologií ve výchově a vzdělávání na odborných středních školách. Výběr konkrétní problematiky provede student sám a zkonzultuje s vedoucím práce. Příklady témat: 1) Využití sociálních sítí ve výuce pohledem učitelů/žáků 2) E-learning na střední odborné škole 3) Tablety/iPAdy/Interaktivní tabule ve výuce 4) Digitální kompetence u učitelů středních odborných škol apod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.