Summary of topics offered - Department of Social Science (ILE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students: 4
Proposed by: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Summary: Téma bakalářské diplomové práce se bude soustředit na problematiku z dějin pedagogiky a školství související s vývojem na našem území v období 19. a 20. století. Student se na základě vlastního výběru rozhodne pro jednu z několika následujících oblastí: 1) Popis a interpretace vybrané výchovné či vzdělávací instituce (SŠ, diagnostický ústav, dětský domov apod.) a jejich klíčových aktérů (učitelů, žáků, vychovatelů, dalšího školského personálu) 2) Popis a interpretace jiné problematiky související s vývojem školství a pedagogického myšlení na našem území (např. vzdělávání dospělých, vzdělávání Romů, vývoj didaktické techniky, vývoj vyučovacího předmětu apod.) 3) Jiné dle vlastního výběru. Student bakalářskou diplomovou práci zpracuje na základě odborných zdrojů a dobových materiálů. Konkrétní metodologický postup bude konzultován osobně.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UOP Teaching Specialized Subjects
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.