Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Portálové řešení pro obce a města
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření portálu pro obec nebo město, s kterým student bude spolupracovat při realizaci řešení. Portál bude typ informačního systému, kterého účelem bude souhrn informací navázaných na konkrétní obec nebo město a vykonávaní operací nad těmito daty, například zveřejňování listin na veřejné desce obce nebo města, zveřejňování různých poplatků, propojení s katastrem a územním plánem obce, propojení se základními registry, události a aktivity, které v obci mají nastat, přihlašování povinností obyvatelů vůči městu nebo obci a tak dále. Závěrečná práce bude vycházet ze stávajících možností využití portálových řešení a dostupných open-source technologií. Praktická část bude zaměřena na analýzu požadavku, návrh řešení a implementaci řešení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.