Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Identifikace hromadění likvidity v obdobích nejistoty. Využití mikroekonomických dat, panelová analýza dat se zapojením vybraných makroekonomických proměnných. Hospodářsko-politické doporučení bude vytvořeno směrem k regulatorním orgánům ve smyslu snahy omezit pokles úvěrové kreace peněz v období nejistoty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.