Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Specifics of astromarketing
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
The research question is how different is astromarketing? The aim of the thesis is to identify specifics of astromarketing using chosen mission as a case study. Práce bude náročná na znalosti ekonomické a marketingové teorie a porozumění angličtině. Od studenta se očekává sestavení vlastního datasetu, se kterým bude následně pracovat. Práce bude psána v anglickém jazyce.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EMAJ Economics and ManagementN-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.