Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Dolování znalostí z textových dat
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:3
Proposed by: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Summary:
Textové dokumenty jsou potenciálním zdrojem znalostí využitelných pro podporu rozhodování v celé řadě podnikových aktivit. Komunikace vedená v přirozeném jazyce se stává stále běžnější součástí počítačových systémů. Disertační práce se bude věnovat a přinese nové poznatky ve vybrané oblasti zpracování textových dat. Tyto oblasti mohou zahrnovat práci se specifickým typem dat (např. data ze sociálních sítí), zpracování velkých objemů dat, zpracování online dat, práci s měnícím se konceptem, tvorbu ontologií a sémantických grafů pro určitou doménu, komunikaci prostřednictvím dialogu, reprezentace textů a jazykových modelů moderními přístupy, transfer learning apod.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SE System engineering and informatics