Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Dolování znalostí z textových dat
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Textové dokumenty jsou potenciálním zdrojem znalostí využitelných pro podporu rozhodování v celé řadě podnikových aktivit. Komunikace vedená v přirozeném jazyce se stává stále běžnější součástí počítačových systémů. Disertační práce se bude věnovat a přinese nové poznatky ve vybrané oblasti zpracování textových dat. Tyto oblasti mohou zahrnovat práci se specifickým typem dat (např. data ze sociálních sítí), zpracování velkých objemů dat, zpracování online dat, práci s měnícím se konceptem, tvorbu ontologií a sémantických grafů pro určitou doménu, komunikaci prostřednictvím dialogu, reprezentace textů a jazykových modelů moderními přístupy, transfer learning apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika