Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Mining knowledge from texts
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Text documents are a potential source of knowledge for decision-making in a wide range of business activities. Natural language communication is increasingly becoming a common part of computer systems. The dissertation will be devoted to a selected area of text data processing and will bring new findings in this area. These areas may include working with specific type of data (e.g., social networks data), processing large amounts of data, processing online data, working with a changing concept, creating ontologies and semantic graphs for a particular domain, communicating through dialogue, modern language models approaches, transfer learning etc.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika