Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se bude zabývat průřezovým tématem člověk a životní prostředí a jeho propojením s environmentální výchovou. V teoretické části popsány, vysvětleny a analyzovány pojmy, jako je trvale udržitelný rozvoj, environmentální výchova a vzdělávání, životní prostředí a jeho ochrana, změny klimatu, vše bude dáváno do kontextu s průřezovým tématem Člověk a životní prostředí a vybranými programy či metodikami, jež se tématem environmentální výchovy zabývají. V praktické části budou uvedeny současné způsoby realizace naplňování průřezového tématu, pomocí analýzy vybraných dokumentů a dotazníku pro školy/učitele.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení