Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Summary:
Téma je zaměřeno na specifika materiálních výukových prostředků ve výuce praktického vyučování daného odborného zaměření. Cílem práce je popsat materiální výukové prostředky pro výuku daného zaměření a navrhnout např. vybavení výukového pracoviště. Dalším cílem je realizovat výzkum mezi učiteli praktického vyučování, který by zjišťoval vybavenost škol pomůckami a potřeby učitelů v této oblasti.

informace
There are no limitations of the topic