Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Téma je zaměřeno na specifika materiálních výukových prostředků ve výuce praktického vyučování daného odborného zaměření. Cílem práce je popsat materiální výukové prostředky pro výuku daného zaměření a navrhnout např. vybavení výukového pracoviště. Dalším cílem je realizovat výzkum mezi učiteli praktického vyučování, který by zjišťoval vybavenost škol pomůckami a potřeby učitelů v této oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia