Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Téma je zaměřeno na problematiku komunikace, která je vnímána jako důležitý prvek, pomocí nějž lže budovat dobré/pozitivní vztahy mezi rodiči a učiteli žáka střední školy. V teoretické části budou charakterizovány pojmy, jako je komunikace (definice, komunikační strategie a možné bariéry v komunikaci) a dále vztah mezi rodiči a učiteli a faktory ovlivňující jeho budování (jako jsou vzájemná očekávání, role, postoje, důvěra a způsoby zapojení do fungování školy/třídy,…). V praktické části budou pomocí rozhovorů s vybranými rodiči a učiteli zjišťovány možnosti/způsoby budování vzájemných vztahů mezi rodiči a učiteli skrze proces komunikace.

informace
There are no limitations of the topic