Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na problematiku komunikace, která je vnímána jako důležitý prvek, pomocí nějž lže budovat dobré/pozitivní vztahy mezi rodiči a učiteli žáka střední školy. V teoretické části budou charakterizovány pojmy, jako je komunikace (definice, komunikační strategie a možné bariéry v komunikaci) a dále vztah mezi rodiči a učiteli a faktory ovlivňující jeho budování (jako jsou vzájemná očekávání, role, postoje, důvěra a způsoby zapojení do fungování školy/třídy,…). V praktické části budou pomocí rozhovorů s vybranými rodiči a učiteli zjišťovány možnosti/způsoby budování vzájemných vztahů mezi rodiči a učiteli skrze proces komunikace.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení