Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Gamifikace akademické etiky
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Výstupem práce by byla webová aplikace, která by vzdělávala uživatele ve zvoleném tématu akademické etiky s využitím principů gamifikace. Konkrétní zadání by vycházelo z požadavků pracovní skupiny sdružení European Network for Academic Integrity (http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-gamification/). Na webu ENAI by byla hotová hra dostupná. Vzhledem k povaze tématu se od studenta očekává nadšení pro téma, samostatnost, kreativita a schopnost komunikovat s členy pracovní skupiny v angličtině.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.