Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je navrhnout a realizovat softwarovou podporu pro odhady v softwarových projektech. Aplikace bude sloužit projektovým manažerům při přípravě projektových odhadů. Vstupem bude skupina atributů, které vloží členové přípravného týmu, výstupem pak odhadované náklady a čas, ze kterých pak vyplynou člověkohodiny a další parametry pro řízení projektů. Aplikace bude vytvořena obecně, ale testována v konkrétní projektové firmě zaměřené na softwarové projekty.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-SE System engineering and informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.