Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout a realizovat softwarovou podporu pro odhady v softwarových projektech. Aplikace bude sloužit projektovým manažerům při přípravě projektových odhadů. Vstupem bude skupina atributů, které vloží členové přípravného týmu, výstupem pak odhadované náklady a čas, ze kterých pak vyplynou člověkohodiny a další parametry pro řízení projektů. Aplikace bude vytvořena obecně, ale testována v konkrétní projektové firmě zaměřené na softwarové projekty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.