Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Student/ka se zaměří na zmapování motivace mladistvých k vedení dětí na táboře. Výzkumný soubor budou tvořit dospívající ve věku 15-18 let, kteří působí v roli praktikantů na dětském pobytovém táboře. Zvolena bude kvalitativní výzkumná strategie, jako výzkumný nástroj polostrukturovaný rozhovor s informanty. Analýza bude provedenou metodou otevřeného kódování.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.