Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student/ka se zaměří na zmapování motivace mladistvých k vedení dětí na táboře. Výzkumný soubor budou tvořit dospívající ve věku 15-18 let, kteří působí v roli praktikantů na dětském pobytovém táboře. Zvolena bude kvalitativní výzkumná strategie, jako výzkumný nástroj polostrukturovaný rozhovor s informanty. Analýza bude provedenou metodou otevřeného kódování.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.