Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Student/ka se zaměří na zmapování motivace mladistvých k vedení dětí na táboře. Výzkumný soubor budou tvořit dospívající ve věku 15-18 let, kteří působí v roli praktikantů na dětském pobytovém táboře. Zvolena bude kvalitativní výzkumná strategie, jako výzkumný nástroj polostrukturovaný rozhovor s informanty. Analýza bude provedenou metodou otevřeného kódování.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.