Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Softwarové projekty a jejich odhady
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je osvojit si vybranou metodiku pro odhadování času a nákladů v softwarých projektech a aplikovat ji na konkrétní situaci zavedení informačního systému ve firmě. V teoretické části práce bude provedena literární rešerše zabývající se projektovým řízením a jeho významnými apsekty.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-SE System engineering and informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.