Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Nasazení neuronových sítí v podnikových aplikacích
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Summary:
Cíl práce spadá do oblasti využití potenciálu neuronových sítí v segmentu podnikových aplikací. Jedná se zejména o využití umělých neuronových sítí v klasifikačních a predikčních úlohách, v podpoře rozhodovacích procesů. Součástí řešení bude analýza současného stavu a rozbor trendů v oblasti, spolu s aplikačním nasazením a ověřením na reálně dostupných datech. Srovnání přístupu bude provedeno s adekvátními metodami z oblasti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-SE System engineering and informaticsD-SE-EI Economic informatics