Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Téma se zaměří na charakteristiku procesu komunikace a interakce učitele a žáka. Důraz bude kladen na jeho pedagogické, komunikační a prezentační aspekty. Interakce je vnímána jako předpoklad kvalitní komunikace. Oba pojmy komunikace a interakce budou podrobněji rozebrány. Interakce a komunikace velmi úzce souvisí s utvářením tak zvaných měkkých dovedností. Ty by měl rozvíjet učitel nejen u sebe, ale také u svých žáků.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.