Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Téma se zaměří na charakteristiku procesu komunikace a interakce učitele a žáka. Důraz bude kladen na jeho pedagogické, komunikační a prezentační aspekty. Interakce je vnímána jako předpoklad kvalitní komunikace. Oba pojmy komunikace a interakce budou podrobněji rozebrány. Interakce a komunikace velmi úzce souvisí s utvářením tak zvaných měkkých dovedností. Ty by měl rozvíjet učitel nejen u sebe, ale také u svých žáků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.