Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Téma se zaměří na charakteristiku procesu komunikace a interakce učitele a žáka. Důraz bude kladen na jeho pedagogické, komunikační a prezentační aspekty. Interakce je vnímána jako předpoklad kvalitní komunikace. Oba pojmy komunikace a interakce budou podrobněji rozebrány. Interakce a komunikace velmi úzce souvisí s utvářením tak zvaných měkkých dovedností. Ty by měl rozvíjet učitel nejen u sebe, ale také u svých žáků.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.