Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Autodiagnostika učitele střední školy
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Abstrakt: Téma se zaměří na charakteristiku diagnostiky jako procesu realizovanému na středních školách. Budou definovány základní pojmy, jako je diagnóza, diagnostika, autodiagnostika, diagnostické nástroje, zmíněny budou také pozitiva a negativa diagnostiky a autodiagnostiky. Zvláštní pozornost bude zaměřena na nebezpečí diagnostických chyb a možnosti, jak je eliminovat. Student se zaměří na specifika diagnostiky na středních školách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.