Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Téma je velmi aktuální a potřebné. Cílem bude zjistit, jak vnímají danou problematiku učitelé na středních školách. Jaké mají představy, jaké obavy, zkušenosti, kde potřebují pomoci a kde se cítí jistí. Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stále přibývá, ať už jde o specifické poruchy učení a ADHD, Aspergerův syndrom, poruchy komunikačních schopností, tělesná postižení, metabolické poruchy (diabetes), epilepsie, alergie, astma a další. Proto je nutné řešit problematiku. Klíčovou roli má právě pedagog a jeho přístup.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.