Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Abstrakt:
Téma je velmi aktuální a potřebné. Cílem bude zjistit, jak vnímají danou problematiku učitelé na středních školách. Jaké mají představy, jaké obavy, zkušenosti, kde potřebují pomoci a kde se cítí jistí. Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stále přibývá, ať už jde o specifické poruchy učení a ADHD, Aspergerův syndrom, poruchy komunikačních schopností, tělesná postižení, metabolické poruchy (diabetes), epilepsie, alergie, astma a další. Proto je nutné řešit problematiku. Klíčovou roli má právě pedagog a jeho přístup.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.