Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit současný stav integrace v českém školství. V teoretické části bude rozebrán teoreticky fenomén integrace a inkluze, bude zmíněna aktuální legislativa a práva cizinců, kteří chtějí trvale žít v ČR. Budou zjišťovány informace o možných způsobech vzdělávání žáků se speciálními potřebami, o zastoupení žáků cizinců na českých středních školách. Zmíněny budou interkulturní rozdíly, které mohou ovlivnit integraci a inkluzi. V praktické části budou hledány informace o fenoménu integrace cizinců na středních odborných školách. Bude možné se ptát jak učitelů, tak samotných žáků - cizinců nebo i jejich spolužáků. Na základě výsledků průzkumného šetření a informací z literatury budou v závěru práce navržena doporučení pro pedagogickou praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.