Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit současný stav integrace v českém školství. V teoretické části bude rozebrán teoreticky fenomén integrace a inkluze, bude zmíněna aktuální legislativa a práva cizinců, kteří chtějí trvale žít v ČR. Budou zjišťovány informace o možných způsobech vzdělávání žáků se speciálními potřebami, o zastoupení žáků cizinců na českých středních školách. Zmíněny budou interkulturní rozdíly, které mohou ovlivnit integraci a inkluzi. V praktické části budou hledány informace o fenoménu integrace cizinců na středních odborných školách. Bude možné se ptát jak učitelů, tak samotných žáků - cizinců nebo i jejich spolužáků. Na základě výsledků průzkumného šetření a informací z literatury budou v závěru práce navržena doporučení pro pedagogickou praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.