Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit současný stav integrace v českém školství. V teoretické části bude rozebrán teoreticky fenomén integrace a inkluze, bude zmíněna aktuální legislativa a práva cizinců, kteří chtějí trvale žít v ČR. Budou zjišťovány informace o možných způsobech vzdělávání žáků se speciálními potřebami, o zastoupení žáků cizinců na českých středních školách. Zmíněny budou interkulturní rozdíly, které mohou ovlivnit integraci a inkluzi. V praktické části budou hledány informace o fenoménu integrace cizinců na středních odborných školách. Bude možné se ptát jak učitelů, tak samotných žáků - cizinců nebo i jejich spolužáků. Na základě výsledků průzkumného šetření a informací z literatury budou v závěru práce navržena doporučení pro pedagogickou praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.