Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Faktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajinách
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Bc. Kristína Lučanová
Abstrakt: Práca sa zameria na identifikáciu faktorov, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú výdavky na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom ekonometrického modelovania. Pozornosť bude taktiež venovaná komparácii jednotlivých systémov financovania zdravotníctva vo vybraných krajinách.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
Specializace
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management
SNST Ekonomická statistika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.