Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Student/ka pronikne do specifik trávení volného času dnešní mládeže. Je možné realizovat kvantitativní výzkumné šetření, např. mezi dospívajícími v rámci vybraného regionu nebo školy, nebo šetření kvalitativní, které bude cílit na specifickou cílovou skupinu dospívajících s podobným životním stylem, koníčkem apod. Zaměření výzkumu bude zkonzultování s vedoucím BP.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.