Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt: Student/ka pronikne do specifik trávení volného času dnešní mládeže. Je možné realizovat kvantitativní výzkumné šetření, např. mezi dospívajícími v rámci vybraného regionu nebo školy, nebo šetření kvalitativní, které bude cílit na specifickou cílovou skupinu dospívajících s podobným životním stylem, koníčkem apod. Zaměření výzkumu bude zkonzultování s vedoucím BP.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.