Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Summary:
Platforma cRIO firmy National Instruments je profesionální vestavěný řídicí člen tvořený procesorem a programovatelným hradlovým polem rozšiřitelným pomocí IO karet. V zařízení běží proprietární real-time OS, který podporuje vývoj aplikací pomocí LabVIEW. Práce se zaměřuje na návrh komplexní aplikace složené ze tří částí: část určená pro vzdálené PC, část pro real-time OS a část pro konfigurovatelné hradlové pole (fpga). Konkrétní řízená soustava bude upřesněna na základě konzultace a zájmu studenta. Jako příklady je možno uvést řízení robotického ramene, dopravníkového pásu, soustavy pohonů a jejich synchronizace, měření dat ze senzorické soustavy, řízení testovacích soustav, ad.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-II Engineering Informatics
C-II-CAI Automation Control and Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.