Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Platforma cRIO firmy National Instruments je profesionální vestavěný řídicí člen tvořený procesorem a programovatelným hradlovým polem rozšiřitelným pomocí IO karet. V zařízení běží proprietární real-time OS, který podporuje vývoj aplikací pomocí LabVIEW. Práce se zaměřuje na návrh komplexní aplikace složené ze tří částí: část určená pro vzdálené PC, část pro real-time OS a část pro konfigurovatelné hradlové pole (fpga). Konkrétní řízená soustava bude upřesněna na základě konzultace a zájmu studenta. Jako příklady je možno uvést řízení robotického ramene, dopravníkového pásu, soustavy pohonů a jejich synchronizace, měření dat ze senzorické soustavy, řízení testovacích soustav, ad.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.