Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Řešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene Fanuc
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na automatizaci vybrané úlohy s využitím průmyslového robotického ramene LR mate 200iD 4s. Jedná se o vysoce výkonné šestiosé robotické rameno vybavené adaptivním uchopovačem a kamerovým systémem. Vývoj probíhá prostřednictvím dotykového teachpendantu v proprietárním vývojovém jazyce. Přesné zadání úlohy bude upřesněno na základě konzultace a zájmu studenta.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.