Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Summary: Práce se zaměřuje na automatizaci vybrané úlohy s využitím kolaborativního robotického ramene UR5 a adaptivního uchopovače. Úloha může zahrnovat zpracování obrazu z vestavěného kamerového systému a rozpoznávání objektů. Dále je možné zahrnout zpracování signálu z optické brány, řízení pohonů, ad. Robot UR5 je šestiosé robotické rameno, které je možné programovat pomocí průmyslového dotykového teachpendantu nebo skriptů psaných v jazyce s python-like syntaxí. Přesné zadání úlohy bude upřesněno na základě konzultace a zájmu studenta.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-II Engineering Informatics
B-II-CAI Automation Control and Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.