Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je detailně analyzovat možnosti zefektivnění datových přenosů pro službu www jak pomocí HTTP /2 a HTTP/3, tak pomocí MPTCP včetně analýzy různých politik plánování přenosů, navazování a rušení spojení atd. Dále bude součástí práce naplánování a provedení komplexní sady experimentů postihujících více vybraných aspekty zkoumaných protokolů, jejich důkladné statistické zpracování, a vyvození závěrů a doporučení pro aplikaci při praktickém nasazení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-II Engineering Informatics
C-II-CAI Automation Control and Informatics
C-SE System engineering and informatics
C-SE-EI Economic informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.