Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Summary:
Práce má za cíl prozkoumat a implementovat možnost označovat flow provoz podle toho jak je v síti častý nebo naopak jedinečný, podle automaticky identifikovaných segmentů sítě a typů operačních systémů v síti. Výsledkem by měl být provoz označený na škále 0-10 podle míry shody komunikace s ostatními podobnými počítači, součástí práce by mělo být i zpracování metodiky pro škálování shody provozu a pojmenování jednotlivých úrovní shody. Práce bude zpracována ve spolupráci se společností Flowmon Networks.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-II Engineering Informatics
C-II-CAI Automation Control and Informatics
C-SE System engineering and informaticsC-SE-EI Economic informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.