Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce má za cíl prozkoumat a implementovat možnost označovat flow provoz podle toho jak je v síti častý nebo naopak jedinečný, podle automaticky identifikovaných segmentů sítě a typů operačních systémů v síti. Výsledkem by měl být provoz označený na škále 0-10 podle míry shody komunikace s ostatními podobnými počítači, součástí práce by mělo být i zpracování metodiky pro škálování shody provozu a pojmenování jednotlivých úrovní shody. Práce bude zpracována ve spolupráci se společností Flowmon Networks.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.