Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Projekty Business Intelligence
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky - PEF
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt: Úkolem diplomové práce je vytvoření částí projektu datových skladů pro komerční firmu. Řešení je založeno na technologiích firmy Microsoft, předpokládá se tedy alespoň základní znalost MS SQL Serveru a jazyka SQL.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-II Inženýrská informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.