Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
FreeIPA je velmi rozšířený, bezplatný a otevřený systém správy identit. Používá se pro správu uživatelských účtů a řízení přístupu k výpočetní infrastruktuře a službám. V současné době FreeIPA neumožňuje uživatelům mít více než jedno heslo. Cílem práce je rozšířit systém o možnost použití více hesel pro jednoho uživatele. Motivací k použití více hesel je umožnit použití různých hesel pro jednotlivá HW zařízení, aplikace a služby a tím zvýšit přispět k celkové vyšší bezpečnosti. Práce bude zpravována ve spolupráci s firmou RedHat, viz https://research.redhat.com/theses/application-specific-passwords-multiple-passwords-for-one-user-in-freeipa/Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.