Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Automatic categorization of customer requests
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
The goal of the thesis is to build a system that will automatically categorize customer requests and queries written in a natural language. Different data sources (manuals, policies, existing queries, manually created rules, etc.) will be used as an input for the classifier. A part of the work will be the creation of a suitable learning data set, the selection of a suitable representation of different types of inputs, and the definition of an appropriate method for deciding on assigning a request to one or more categories.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SIA System Engineering and Informatics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.