Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Automatická kategorizace zákaznických požadavků
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
5
Proposed by: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je vybudovat systém, který bude automatizovaně kategorizovat zákaznické požadavky a dotazy psané přirozeným jazykem. Jako vstup pro tvorbu klasifikátoru budou sloužit různé zdroje dat (manuály, předpisy, existující dotazy, ručně vytvořená pravidla apod.). Součástí práce bude vytvoření vhodné učící množiny dat, zvolení vhodné reprezentace různých typů vstupů a definování vhodného způsobu rozhodování o zařazení požadavku do jedné nebo více kateogrií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-SE System engineering and informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.