Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je vybudovat systém, který bude automatizovaně kategorizovat zákaznické požadavky a dotazy psané přirozeným jazykem. Jako vstup pro tvorbu klasifikátoru budou sloužit různé zdroje dat (manuály, předpisy, existující dotazy, ručně vytvořená pravidla apod.). Součástí práce bude vytvoření vhodné učící množiny dat, zvolení vhodné reprezentace různých typů vstupů a definování vhodného způsobu rozhodování o zařazení požadavku do jedné nebo více kateogrií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.