Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Institute: Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Bc. Štefan Demovič
Summary:
Pozorovanie a analýza významných antioxidačných a aromatických látok, ktoré sú vo väčšej miere obsiahnuté práve v modrých muštových odrodách, ktoré zaraďujeme medzi slovenské novošľachtence. Analýza vybraných látok a ich zmien v koncentrácii počas dozrievania hrozna a v procese spracovania a výroby vína.

There are no limitations of the topic