Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Problematika prokrastinace a její praktické dopady
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:2
Proposed by:
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Summary:
Práce se bude věnovat aktuálnímu a hojně rozšířenému fenoménu prokrastinace. V teoretické části bude pojednáno o tomto tématu zejména z hlediska psychologických teorií. V praktické části student může dle svého zacílenějšího zájmu zvolit mezi kvalitativním či kvantitativním šetření, dále vybere, zda se bude věnovat prostředí středoškolských žáků či se zaměří na vysokoškolské studenty. Výstupem PČ by mělo být nejen zmapování rozšířenosti zkoumaného fenoménu, ale i konkrétních dopadů ve studiu (komplikace či naopak přínosy) a v neposlední řadě formulována doporučení pro pedagogickou praxi.

There are no limitations of the topic